Основни принципи на поведенческата наука, които влияят на поведението на вашите клиенти

Часовете по Микроикономика ми бяха едни от най-интересните като млад първокурсник в Софийският университет. Една от теориите, които изучавахме беше за еластичността на търсенето по отношение на цената. Накратко, според теорията като намалиш цената увеличаваш търсенето и обратното. Има си дори и формула. Само че проблемът при тази теория, както и при много други е,…

Когнитивните наклонности, които проявяваме по време на криза… и не само

Паническото пазаруване обяснено с принципите на невромаркетинга Пандемията на Коронавирус или COVID-19 е в центъра на новините по целия свят. Потребителите изпразват рафтовете на магазините, запасяват се с брашно,  хляб, мляко и тоалетна хартия. Тази здравна криза ни дава бегла представа за това как потребителите купуват въз основа на емоции. Нашите решения в извънредни ситуации…

10-те често допускани грешки при програмите за преживяване на клиентите, които трябва да избегнете

В продължение на 10 години съм работил с няколко дузини организации на 4 континента. Някои са били още в самото начало на своята работа по управление и подобряване на клиентското преживяване, други доста по-напреднали. Като цяло, множество проекти и програми за подобряване на клиентското преживяване не носят желаните резултати.  Изледване на KPMG Nunwood показа, че,…

Икономика на Изживяванията: Началото

Как се променят икономиките?  С този въпрос, през 1998г. Пайн и Гилмор започват статията си в сп. Harvard Business Review  “Добре дошли в икономиката на изживяванията” (Welcome to the Experience Economy). Пайн и Гилмор развиват тезата, че светът влиза в ерата на икономиката на изживаването на клиента, като  това ще бъде основното нещо върху, което…