Имате изградени практики по управление на клиентското преживяване и екип и искате да издигнете работата им на едно по-високо ниво? Ние може да помогнем.

Ще разгледаме съществуващите практики по:

  • организация на екипа и управление на клиентското преживяване
  • подбор на служители
  • обучение на служители
  • изследване на клиентското преживяване
  • измерване на клиентското преживяване
  • работа по оплаквания и похвали от клиентите
  • дизайн на клиентски преживявания
  • вътрешна култура на организацията
  • стратегия за клиентите
  • и др.

В резултат на проучването ни, ще ви дадем насоки за подобряване на управлението на клиентското преживяване и примери с най-добри практики от други компании, които биха могли да се приложат във вашата практика.