Рентген на клиентското преживяване

Едно от основните предизвикателства пред ръководителите и професионалистите по клиентското преживяване е да открият правилните аспекти, върху които да се фокусират за да имат техните усилия реално отражение върху ключовите измерители и финансовите резултати на компанията. Това е основната причина много инициативи да не носят реални резултати.

Основният проблем е подходът към изследването и анализът на клиентското преживяване:

 • Първо, има разлика между това какво клиентите казват, че искат и какво наистина влияе на поведението им и носи ползи на организацията. Това сме го установили емпирично в работата ни с много организации. Много се подвеждат по това какво клиентите казват, че искат без да направят анализ дали това наистина би донесло позли и без да вземат впредвид подсъзнателните подбуди, които клиентите трудно биха могли да изразят.
 • Второ, много организации използват статистически методи като корелация или регресия. Корелацитя предполага, че сме избрали правилният аспект, който най-добре да обясни интересуващият ни измервател, докато при регресията липса причинно следствена връзка.
 • Трето, при статистическият анализ не се включват емоциите на клиента. Множество научни изследвания доказват, че емоциите са неразделна част от процеса на взимане на решения и влияят върху настройките и поведението на клиентите. Ако вашето изследване не включва емоции, то то не е реално отражение на истинският свят.

Ключови въпроси

 • Върху кои аспекти да фокусираме вниманието си за да извлечем максимално полза?
 • Кои са незадоволените на пазара нужди на клиентите, върху които да насочим усилията си за иновации?
 • Какви емоции изпитват клиентите при взаимодействието си с нас и кои емоции носят най-голяма полза на организацията?
 • Какво най-много желаят клиентите и би ли донесло това полза за организацията?
 • Какви аспекти влияят подсъзнателно на поведението на клиентите?

Чрез статистическо изследване, разработено съвместно с вашата организация и използващо най-напредналите методи за статистически анализ, може да намерим отговорите на ключовите въпроси за създаването на стратегия и план за действие. Това ще ви помогне да:

 • направите стратегия, базирана на информация, която да повиши лоялността на клиентите ви и да ви даде възвръщаемост на вложените усилия и инвестиции
 • да избегнете пилеене на ресурси фокусирайки се върху това, какво клиентите казват, че желаят, което може да се окаже заблуда.
 • да създадете измервателна схема на ключовите аспекти за повишаване лоялността на
  клиентите и растеж
 • да установите незадоволени от пазара нужди на клиентите, върху които да фокусирате иновационните
  си усилия

В изследването ще разгледаме следните измерения за всеки аспект от клиентското преживяване:

 • до каква степен този аспект е важен за клиентите
 • как се справя организацията към днешна дата по отношение на този аспект
 • до каква степен този аспект носи полза за организацията
 • до каква степен този аспект представлява незадовoлена потребност на клиентите

Какво прави това изследване уникално по рода си?

 • Установява не само какво желаят клиентите, но и какво би донесло ползи на организацията
 • В изследването и анализа на резултатите са включени емоциите на клиента.
 • Изследването изполва напреднал метод за анализ на статистически данни наречен
  structural equation modeling.