Лицево разпознаване на емоциите

За маркетинговите специалисти винаги е било предизвикателство да оценят въздействието на маркетинговото съдържание – предизвиква ли желаните емоции; трябва ли да се промени; какви са най-въздействащите видеоклипове, изображения и т.н.

В същото време, докато все повече клиентски преживявания са дигитални, организацията остава сляпа и глуха за това как възприемат клиентите тези преживявания.

Основният проблем е, че не може да се разчита на самите клиенти да опишат достатъчно достоверно и в детайли, как се чувставт и кои са стимулите, които са ги накарали да се почувстват по този начин. Това води до разпилени ресурси и пропуснати ползи.

Но вече не е необходимо да се разчита само на думите на клиентите или на въпросници.

Вече емоции на клиентите могат да се изследват по автентичен начин чрез лицево разпознаване на емоциите.

За какво може да се използва лицевото разпознаване на емоциите?

В маркетинга:

  • Оценка на реакциите на клиентите към реклами, видео, съдържание и др. Това ще позволи на маркетинговите специалисти и създателите на съдържание и да изберат най-въздействащите кадри, снимки, да оптимизират дължината на видеото, как да завърши, кои реклами да излъчват повече на каква аудитория и т.н.

 В ритейла:

  • Анализ на автентичните емоции на клиентите (без да ги питате и в реално време)
  • Анализ на различни области на магазините клонове, шоуруми и др.
  • Оценка на реакциите на клиентите към стимули / различни продукти и т.н.

В дигиталните преживявания:

  • Анализ на дигитални преживявания (на мобилни апликации, на мобилни устройства или десктоп компютри)
  • Оценка на тестови продукти / преживявания