Как да създадете клиентско преживяване, което ангажира клиентите, предизвиква желаните емоции у клиентите и води до целевото поведение?

Ето някои от въпросите, които трябва да обмислите:

  • Кои аспектите на клиентското преживяване и кои клиентски емоции носят най-много полза на организацията и как се проявяват те (или не) в разглежданото клиентско преживяване?
  • Как да се вземе клиентската перспектива при създаването на новото преживяване?
  • Какво е преживяването към днешна дата и кои са незадоволените клиентски потребности?
  • Върху кои моменти да се съсредоточат усилията за иновации?
  • Как да конструираме иновативният процес за създаване на ангажиращо и печелившо клиентско преживяване?

Повечето методи за картографиране на клиентското преживяване разглеждат само рационалното и общото емоционално преживяване. Това не е достатъчно подробно, за да направи промените ефективни и устойчиви. Поведението на клиентите, обаче, е много по-сложно от това. Ето защо трябва да помислите за подсъзнателните елементи и психологията на клиента, за да създадете ангажиращо и печелившо клиентско преживяване. Нашата методология на картографиране и дизайн на клиентски преживявания разглежда рационалното, емоционалното, подсъзнателното и психологическото преживяване.

Можем да ви обучим по нашата методология и да работим с вас върху проект, за да гарантираме ефективен трансфер на умения.