Ресурси

Детайли за уебинара

Дигиталната Трансформация е цел №1 за много организации, инвестират се много средства, но повечето проекти не носят желаните резултати. Множество компании също така не успяват да свържат Дигиталната Трансформация с Клиентското преживяване и да го подобрят. По данни на McKinsey, около 70% от проектите за Дигитална Трансформация са неуспешни, докато в същото време индексите на Forrester, KPMG Nunwood и др. за клиентското преживяване остават в стагнация.

 

Ключът към успешната дигитална трансформация е да се установят аспектите, които носят стойност за клиентите. Те могат да бъдат икономически, функционални, преживенчески или символични.

Разберете как да ги откриете и да ги използвате в създаването на дигитални преживявания, които водят до емоционална обвързаност.

Слушайте уебинара за да научите:

  • Защо организациите изпитват трудности да превърнат Дигиталната Трансформация в подобрение на клиентското преживяване?
  • Примери за четирите стойностни измерения на клиентите: икономическо, функционално, преживенческо и символично.
  • Как да установите кои аспекти носят най-много полза на клиентите и организацията?
  • Как да създадете емоционално ориентирани дигитални преживявания?

За сваляне